Podstawy prawne działania Spółki

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
SIM, to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu.

Podstawy prawne działania spółki

Kadencja na lata: 2021 – 2025

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego link >>

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych link>>

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym link>>

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego link>>

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych link>>