Struktura organizacyjna

SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA, czyli SIM,
to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
SIM, to inicjatywa rządowa mająca na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków.

Struktura organizacyjna

 

Tytuł

Identyfikator kierownika

Typ roli

Prezes Zarządu

Członek zarządu

Asystentka Prezesa Zarządu

ID1

Personel

Manager,
Kierownik ds. inwestycji

ID1

Kierownik

Architekt

ID2

Personel

Specjalista ds. inwestycji

ID2

Personel

Konstruktor

ID2

Personel

Specjalista ds. zamówień publicznych

ID2

Personel

Specjalista ds. ekonomicznych

ID2

Personel

Kierownik ds. realizacji/Inżynier Kontraktu

ID1

Kierownik

Kierownik projektu

ID8

Personel

Inspektor branży konstrukcyjnej

ID8

Personel

Inspektor branży drogowej

ID8

Personel

Inspektor branży sanitarnej

ID8

Personel

Inspektor branży elektrycznej

ID8

Personel

Struktura organizacyjna